Després de resoldre i adjudicar el concurs públic, al qual s’han presentat diverses empreses especialitzades en l’explotació i manteniment de sistemes d’abastament d’aigua, el dia 4 de juny de 2021, la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès (MAAS) va formalitzar el contracte de manteniment de les seves instal·lacions per un termini de 2 anys més una pròrroga de dos anys i per un import total de 608.985,44 euros.

El manteniment de la xarxa d’abastament de la mancomunitat sempre ha estat una de les tasques fonamentals per la prestació del servei als abonats d’aquesta entitat. La complexitat de la xarxa, la qual serveix avui a 1.444 abonats repartits en 11 municipis i a dos polígons industrials, comporta que hi ha operativa una xarxa de distribució d’aigua de 768 km de longitud atesa la disseminació del poblament de la comarca. Totes aquestes singularitats fan indispensable disposar d’una xarxa molt eficient per tal de que pugui respondre, en tot moment, a les necessitats dels abonats de la Mancomunitat.

A dia d’avui les instal·lacions de la Mancomunitat presenten uns elevats rendiments en el servei que la fan. La seva junta assegura que segons els últims estudis publicats basats en els índexs i estàndards tècnicament establerts, es tracta d'una de les xarxes més eficients del país. Aquests resultats únicament són possibles mantenint una extremada atenció i un acurat manteniment de les instal·lacions en servei.

L’actual President de la Mancomunitat, Daniel Rovira, considera que l’adjudicació d’aquest contracte és vital per garantir un bon servei amb la màxima eficiència i eficàcia. Afegeix també que la dilatada experiència de l’empresa adjudicatària permetrà donar un gran servei i continuar millorant els temps de resposta davant possibles futures avaries.