«A vegades quan parlem d’accessibilitat només pensem en cadires de rodes i no és només això el que s’ha de tenir en compte», diu Carla Vendrell, presidenta d’Amisol. En aquest sentit, l’associació solsonina ha arribat a un acord de col·laboració amb la Casa del Sord de Manresa (Casmacs) per treballar amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat d’aquesta comunitat a la comarca del Solsonès.

L’acord va néixer arran d’un curs sobre la llengua de signes que l’associació manresana va oferir a la solsonina i que va finalitzar al principi d’aquest mes. En total hi van participar 24 membres del personal d’Amisol, que volien millorar la seva atenció i el seu servei als usuaris sords de l’associació.

D’aquest acord en destaca que des d’Amisol, donat el seu pes a la comarca, es facin tasques i gestions per aconseguir que Solsona i el Solsonès siguin mes accessibles en la llengua de signes catalana, empenyent en favor de la inclusió de les persones sordes. En aquest sentit, Vendrell assegura que «sempre que nosaltres fem un acte o algun esdeveniment oficial disposarem d’un intèrpret en llenguatge de signes. També adaptarem la web amb vídeos amb llenguatge de signes i parlarem amb diferents entitats del territori perquè es puguin introduir aquestes millores a nivell comarcal. En aquest sentit la solsonina assegura no haver vist mai cap acte oficial a la comarca que compti amb un intèrpret de llengua de signes i que és un element que s’hauria d’introduir.

L’acord de col·laboració firmat entre les dues entitats també estableix que serà l’entitat manresana qui oferirà la els recursos proporcionant la formació, els intèrprets i els possibles projectes d’accessibilitat per tal d’assolir les propostes inclusives que es generin a partir d’aquest acord.

Actualment Amisol té airebé 300 socis i atén 82 usuaris de necessitats diverses. A més a més, l’entitat està formada per 74 voluntaris i 61 professionals en total. L’associació, que ja fa 45 anys que va néixer i es va establir a Solsona, és avui un referent en l’atenció a les persones amb discapacitat de la comarca.