El Consell del Solsonès considera que la comarca ha de fer encara un salt endavant en la recollida de residus per tal de millorar els índexs de selectiva i situar-los per damunt del que actualment exigeix Europa, que ja demandava que a partir del 2020 s’estigués per sobre del 50%. Per assolir aquesta fita, l’ens comarcal creu que cal millorar la participació dels comerços, serveis i ciutadania, i millorar la qualitat d’aquesta recollida selectiva, «un factor clau en l’eficiència del reciclatge».

El consell fa aquesta reflexió i aposta d’autoexigència després de fer balanç de les xifres de l’any passat, que mostren que la recollida selectiva de residus municipals al Solsonès es va situar en el 47,12%. La generació total de deixalles municipals va ser de 6.590 tones, 319 menys que l’any anterior, i la ràtio de generació per càpita disminueix fins a 488 quilos per habitant l’any (el 2019 la xifra va ser de 513). A la comarca, l’any passat es van recollir selectivament 3.105,45 tones de residus, cosa que representa una disminució del 0,3% respecte a l2019 (112 tones menys).

Segons les dades facilitades pel Consell, si s’analitza la recollida selectiva de la matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita), aquesta es va situar en 983 tones, l’11 % més respecte al 2019. L’augment de la quantitat recollida es vincula a l’àmbit domèstic, ja que va haver-hi una baixada de l’activitat econòmica, sobretot del sector de l’hostaleria i la restauració. Pel que fa a la recollida del paper i cartró va ser de 637 tones, el 4 % més que l’any anterior. En relació al vidre recollit l’any 2020, aquest es situa en 440 tones, el 2% menys que el 2019. Aquesta disminució s’atribueix bàsicament a una baixada del vidre del sector comercial. Per acabar, la recollida selectiva d’envasos lleugers va créixer el 10 % respecte a l’any anterior. Es van recollir 411,5 tones, la quantitat més elevada d’ençà que es va iniciar la recollida selectiva d’aquesta fracció. L’ens comarcal posa en relleu, però, que encara es van generar 3.485 tones de residus de resta (que van a parar a l’abocador), tot i la davallada respecte a les prop de 206 tones respecte al 2019. El 2020, el 93% de la fracció resta generada es va sotmetre a un tractament previ i gràcies a això la destinació final de residus al dipòsit controlat de residus de Clariana de Cardener disminueix fins al 36%. Dels 15 municipis de la comarca del Solsonès, Olius és el que aconsegueix uns valors més alts de recollida selectiva, situant-se en el 74,12%.

Sant Llorenç de Morunys aconsegueix el 70,19% de recollida selectiva i se situa en segon lloc, i la resta de municipis de la comarca (en el seu conjunt) el 43,4 %.