L'actual president per delegació del Consell Comarcal del Solsonès, Marc Casabosch, ha presentat la seva renúncia com a conseller comarcal. Casabosch remarca que presenta la renúncia perquè les regles del joc imperants són radicalment oposades a la seva escala de valors. En el seu correu de comiat explicita que fa el pas, també, “per respecte a l’amic i company Ramon Costa, a mi mateix i a tot l’equip de govern, una família de bones persones a qui agraeixo amorosament el temps compartit i tots els projectes engegats”. Alhora, agraeix el treball del dia a dia a totes les treballadores del Consell amb vocació de servei públic a la comarca.

L'equip de govern del Consell reconeix la bona feina, el tarannà i la dedicació tant de Costa com de Casabosch i assenyala que davant les dificultats que comporta la pandèmia de la covid19, cal treballar conjuntament i de forma responsable, lluny de partidismes i evitant la crispació, per millorar les condicions de vida de la ciutadania del Solsonès.