L’hotel vegà i ecològic Casa Albets, situat a Lladurs, treballa conjuntament amb la Societat Catalana d’Herpetologia per protegir i afavorir la biodiversitat existent a la finca de l’hotel. Per fer-ho, els dos actors han signat un acord de custòdia del territori, una eina integrada dins del codi civil mitjançant la qual es pacta la manera de gestionar i conservar un territori concret.

La Societat Catalana d’Herpetologia, centrada en la conservació dels amfibis i els rèptils, va ser l’associació escollida pels propietaris de Casa Albets per tirar endavant la custòdia del seu territori. L’objectiu de l’acord és la conservació de la biodiversitat de la finca, potenciant especialment la comunitat d’amfibis mitjançant diverses actuacions acordades entre les dues parts. En aquest sentit, es preveu fer actuacions relacionades amb la restauració dels punts d’aigua i recuperació del potencial pel que fa a comunitats aquàtiques, construcció i conservació de marges i murs de pedra seca per potenciar hàbitats per rèptils, una millora florística dels espais seminaturals, especialment al voltant de la casa o la gestió forestal per tal d’incrementar la diversitat florística, entre altres.

«Que nosaltres estiguem aquí no ha de perjudicar els animals que viuen al nostre voltant, i si podem fer alguna cosa per ajudar-los doncs millor», asseguren a Regió7 els propietaris de Casa Albets, que tenien pensat tenir un projecte de custòdia del territori des d’abans d’engegar l’hotel. Asseguren que van optar per aquesta eina perquè tenien l’objectiu d’aprofitar que disposen d’aquest espai per dur a terme iniciatives que ajudin, a través d’una associació que els assessorés, a fer una gestió encarada a la conservació de la biodiversitat.

Per altra banda la Societat Catalana d’Herpetologia, que treballa a través del voluntariat, destaca que és un projecte altruista per les dues parts i explica a aquest diari que, tot i que la seva activitat se centra en els amfibis i els rèptils, les actuacions també tenen una visió més global pel que fa a la conservació de la biodiversitat de la finca.