El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, i la seva parella, Sílvia Caballol, poden tenir el camí lliure per casar-se en pocs dies. De moment, la parella ha fet el primer pas, presentar la sol·licitud per contraure matrimoni civil al jutjat de pau de Súria. I l’Església no pot impedir, actualment, el matrimoni per la via civil. Una altra cosa serà si Novell demana quedar lliure de les obligacions com a bisbe i quant temps tarda el Vaticà a alliberar-lo de les seves responsabilitats eclesiàstiques i del celibat.

Segons han explicat fonts del jutjat de pau de Súria a Regió7, el primer pas per casar-se és la sol·licitud que ja ha presentat la parella al registre civil de Súria, que ja ha publicat l’edicte i ha obert el termini per si algú creu que pot presentar objeccions a l’enllaç. Aquest edicte, però, també ha de ser publicat a Solsona, ja que és el municipi de residència oficial de Novell, durant 15 dies naturals. Però a Solsona l’edicte es publicarà uns dies més tard, ja que és Correus qui ha d’enviar el document a la capital del Solsonès. Així, l’exposició pública no finalitzarà fins als 15 dies posteriors de la publicació a Solsona.

Després que finalitzi el termini d’exposició pública d’aquesta sol·licitud, la parella podrà presentar els documents legals necessaris per casar-se i ja podran posar data per dur a terme l’enllaç.

Un cop acabi aquest termini, segons les fonts del jutjat de pau, la parella haurà de presentar l’expedient de matrimoni, que ha d’incloure els seus DNI, l’acreditació del domicili durant els dos últims anys, el certificat de naixement i la declaració jurada de l’estat civil.

El moment, és clar, el tria la parella, però el casament podria tenir lloc perfectament durant el mes de novembre. En tot cas, haurà de celebrar-se abans que passi un any des de l’inici de l’expedient.

La parella ha de tenir dos testimonis per al casament i aquest s’ha de fer en dia feiner. Si es formalitza a Súria, aquests actes se celebren al matí, quan el jutjat de pau està obert al públic.

El dret canònicposa en dubte la situació de Novell

El cànon 1394 del Codi del Dret Canònic, la llei de l’Església, estipula que «el clergue que atempta matrimoni incorre en suspensió latae sentientae». Això vol dir que, automàticament, quedaria suspès per poder exercir el seu càrrec. Tot i això, l’ambigüitat sobre en quin punt una persona atempta matrimoni deixa en l’aire si l’Església l’ha sancionat amb la suspensió o encara no. En el cas que encara no s’hagués aplicat, sí que entraria en vigor en el cas que Novell consumés el casament.