El Consell Comarcal del Solsonès ha finalitzat les obres de millora en diversos camins d’interès comarcal (CIC) que afecten a quatre municipis de la comarca per un import de 301.337 euros. Les actuacions projectades han consistit en reparacions de flonjalls amb fresat i pavimentació de nou amb mescla bituminosa en calent, en uns casos, i en altres triple tractament de la capa de rodament amb regs asfàltics. També s’han formigonat quasi 2 quilòmetres de cunetes per la millora del drenatge de la via.

Les actuacions han consistit en el formigonat de cunetes i diferents actuacions als camins de l’Hostal de Cirera a Cambrils, així com l’aplicació de triple reg asfàltic a la carretera del Cap del Pla - Orrit - Odèn, amb una inversió de més de 117.000 euros, al municipi de Lladurs.

Una altra actuació ha estat la que ha tingut lloc al terme municipal de Solsona, amb una inversió d’uns 11.000 euros, amb l’aplicació de triple reg asfàltic, al tram de camí de Solsona a Riner.

Al municipi de Riner la inversió s’apropa als 100.000 euros, i s’ha actuat al camí de Santa Susanna - Freixinet – Su, amb reparacions de flonjalls amb fresat i pavimentació de nou amb mescla bituminosa en calent.

Finalment, al terme municipal de Pinós, amb un cost proper als 75.000 euros, s’ha intervingut al camí del nucli de Pinós, amb el formigonat de cunetes i l’aplicació de triple reg asfàltic a tot el camí, i als camins de Su - Pinós - Rasa de Cuiner, i al ramal d’Ardèvol amb reparacions de flonjalls incloent el fresat i pavimentació de nou amb mescla bituminosa en calent.

Amb aquestes actuacions es culmina la major inversió d’aquest any de l’ens comarcal, amb la millora de diferents infraestructures d’accés ja existents als municipis de Lladurs, Solsona, Riner i Pinós, i que donen servei a masies i petits nuclis d’aquests i altres municipis, millorant la funcionalitat d’aquestes infraestructures i fent-les més segures per les persones usuàries.