La Comissió territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central ha emès un informe favorable al Pla especial per al desenvolupament d’un nou pol d’equipaments a Lladurs, al voltant de l’actual pista poliesportiva, per donar sortida a les necessitats del municipi. L’àmbit d’actuació, de 8.480 m2, se situa al sud-est del terme municipal.

L’Ajuntament proposa definir una franja edificable al sud de l’àmbit, al costat de la pista poliesportiva, mantenint tota la resta com a espai lliure. En aquesta nova franja es construirà un edifici de vestidors, amb espais diferenciats per a l’àrbitre i els equips, i amb una planta superior que farà de mirador sobre la pista. Això permetrà substituir els actuals vestidors, obsolets, que s’ubiquen a l’edifici de l’ajuntament-escola i ampliar l’escola.

També es construirà un edifici d’instal·lacions per a una caldera i una sitja d’emmagatzematge d’estella de biomassa. L’objectiu és substituir l’actual caldera de gasoil per un sistema més eficient energèticament i més respectuós amb el medi ambient.