El camí on es feien els treballs de millora d'arrenjament del tram del camí del Pla de Becies a la pista de Cal Ton Riu i que enllaça Guixers amb la EMD de Canalda per Coll de Jou ja està obert. L'import de l'actuació ha sigut de 21.140,74 euros vinculats a la partida de Gestió Forestal Sostenible.

Aquesta actuació s'ha fet amb un sistema innovador d'anclatges amb dues bases de formigó, cablejat d'acer i malla, que ha de permetre que el moviment continu d'aquest tram del camí amb enfonsaments constants degut als bassals provocats per les aigües permetin l'estabilitat del ferm i millorin la seguretat de pas dels veïns de la zona.