El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC), amb seu a Solsona, coordina el projecte LIFE AgroForAdapt, una iniciativa que té l'objectiu d'avaluar i demostrar que els sistemes agroforestals poden ser una eina clau per a l’adaptació al canvi climàtic dels sectors agrícola i forestal. Concretament, el projecte se centra en dos tipus de sistemes agroforestals: la combinació d’arbres i arbusts amb cultius agrícoles (silvoarables) i la combinació del pasturatge en terrenys amb usos forestals (silvopastorals).

Per demostrar-ho es treballarà a més de 40 finques (més de 800 hectàrees en total) de Catalunya, Castella i Lleó i la França Mediterrània implementant sistemes agroforestals demostratius, i se’n farà un seguiment per estudiar-ne els diversos indicadors. El seguiment inclou indicadors productius, el balanç de carboni, la biodiversitat i la vulnerabilitat davant incendis forestals i la sequera. Aquest projecte, que es va iniciar aquest passat octubre, durarà 5 anys. Els primers es dedicaran al disseny i implementació dels sistemes demostratius, i més endavant s’aniran generant eines i publicacions amb voluntat de fomentar la replicabilitat d’aquests sistemes i la seva visibilitat i adopció dins els sectors agrícola i forestal.

Aquests ecosistemes es fonamenten en un aprofitament més eficient de l’ús de recursos (llum, aigua i nutrients del sòl) que augmenta la productivitat de les finques. A més, s’ha comprovat com aquests sistemes permeten protegir el sòl, augmentar la biodiversitat i reduir els impactes de les sequeres i la vulnerabilitat a incendis forestals, fent-los molt més resilients al canvi climàtic que els sistemes convencionals d’agricultura i silvicultura.

Aquest projecte, cofinançat pel programa LIFE de la Unió Europea, té un enfocament multidisciplinari i transnacional, amb 8 beneficiaris: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (coordinador), Agresta S. Coop, Agroof, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya – Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Fundació Emys. També compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.