Segueix-nos a les xarxes socials:

El CTFC engega un projecte per adaptar l’agricultura al canvi climàtic

El LIFE AgroForAdapt es farà en més de 800 hectàrees a Catalunya, Castella i Lleó i a la França mediterrània

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC), amb seu a Solsona, coordina el projecte LIFE AgroForAdapt, una iniciativa que té l’objectiu d’avaluar i demostrar que els sistemes agroforestals poden ser una eina clau per a l’adaptació al canvi climàtic dels sectors agrícola i forestal. Concretament, el projecte se centra en dos tipus de sistemes agroforestals: la combinació d’arbres i arbusts amb cultius agrícoles (silvoarables) i la combinació del pasturatge en terrenys amb usos forestals (silvopastorals).

Per demostrar-ho es treballarà a més de 40 finques (més de 800 hectàrees en total) de Catalunya, Castella i Lleó i la França Mediterrània implementant sistemes agroforestals demostratius, i se’n farà un seguiment per estudiar-ne els diversos indicadors. El seguiment inclou indicadors productius, el balanç de carboni, la biodiversitat i la vulnerabilitat davant incendis forestals i la sequera.

Aquest projecte, que es va iniciar aquest passat octubre, durarà 5 anys. Els primers es dedicaran al disseny i implementació dels sistemes demostratius, i més endavant s’aniran generant eines i publicacions amb voluntat de fomentar la replicabilitat d’aquests sistemes i la seva visibilitat i adopció dins els sectors agrícola i forestal.

Prem per veure més contingut per a tu