Endesa i Electra del Cardener han posat en marxa una nova interconnexió a Solsona amb l'objectiu de millorar la qualitat del subministrament elèctric al municipi i que pretén donar resposta al possible creixement vegetatiu que hi pugui haver en el futur a la capital del Solsonès. En concret, s'ha construït una nova xarxa subterrània de mitjana tensió a 25 kV que consta d'un tram de dos circuits i que s'ha connectat a una línia aèria d'Endesa ja existent a la zona. Per fer-ho ha calgut realitzar dues conversions aèries a subterrànies en un suport metàl·lic i s'ha construït un nou centre d'interconnexió compartit al polígon industrial Solsona 4, lloc on es realitza la interconnexió entre les dues distribuïdores.

El nou centre de transformació compta amb 4 cabines encapsulades amb un gas de característiques especialment aïllants. Aquestes cel·les, completament estanques, faciliten l'extinció en cas que es produís algun incident i són més segures per als tècnics a l'hora de fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra. A més, s'ha dotat la instal·lació d'un sistema de control remot que permet realitzar maniobres d'operació a distància. Així, es pot accionar a distància els dispositius de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs. El Centre de Control de cada distribuïdora rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa mitjançant els elements de detecció de pas de defecte. D'aquesta manera s'estalvia temps en la localització d'avaries, amb la conseqüent reducció del temps d'interrupció del subministrament elèctric als clients que s'alimenten d'aquestes instal·lacions.

Aquesta actuació té com a objectiu millorar la qualitat i seguretat de subministrament a Solsona. Així doncs, Cardener disposa ja de dos punts d'interconnexió amb Endesa, fet que permetrà una redundància en la seguretat i continuïtat del subministrament en tota la xarxa elèctrica del Solsonès que opera Cardener; per fer-ho, s'ha comptat amb les darreres tecnologies del sector