L’Ajuntament de Solsona ha resolt 3 de cada 4 incidències comunicades per la ciutadania durant l’últim any a través de l’eina de participació ciutadana «Solsona Soluciona». Aquesta eina engegada l’any 2011 permet comunicar telemàticament i amb un procediment simple, els petits problemes quotidians que es detectin a la via pública de la ciutat per tal que el consistori pugui posar-hi solució.

Durant l’últim any, la plataforma ha rebut 87 incidències de les quals, fins ahir, se n’han solucionat 65, el que suposa un 74,7% del total. Segons les dades de la plataforma «Solsona Soluciona», el temps mitjà de resolució de les incidències detectades durant el darrer any és de 18 dies. Pel que fa als últims 30 dies, el consistori ha rebut 7 alertes i ja s’ha posat solució en 4 d’elles.

Aquest servei es va engegar l’any 2011. Després d’11 anys, la ciutadania continua publicant les incidències detectades en les diferents parts del municipi a través d’aquesta plataforma. Durant tot aquest temps s’han comunicat 743 problemes dels quals se n’han solucionat 684, el que representa un 92,1% del total.

La majoria de reclamacions interposades a través de «Solsona Soluciona» estan relacionades amb acumulació de brutícia en determinats punts del municipi o també en avaries d’il·luminació de fanals de la via pública. Tot i això també hi ha avisos relacionats amb mobiliari urbà en mal estat, papereres plenes, presència d’animals, errors en la senyalització o mal estat de camins, voreres o carreteres.

Moltes de les incidències que queden sense resoldre són relacionades amb avaries de la xarxa d’aigua, que no està inclòs en aquest servei i per les que cal trucar directament a l’Ajuntament de Solsona.