El Consell Comarcal del Solsonès votarà avui l’aprovació del «IV Pla Comarcal de Polítiques Feministes per a la Igualtat de Gènere al Solsonès». La iniciativa agafa el relleu de l’anterior pla, però d’una manera més ambiciosa amb l’objectiu de complir un total de 120 mesures diferents.

Aquest pla, que per primera vegada afegirà el concepte de feminisme en el seu nom, s’organitza en valors estratègics i valors operatius que tenen l’objectiu de fer «un canvi de paradigma que ha d’impregnar totes i cadascuna de les polítiques públiques», segons indica la redacció d’aquest full de ruta. Les 120 mesures que recull aquest pla estan dividides en 20 objectius diferents que alhora estan centrats en determinats valors. En aquest sentit, la primera part del pla tractarà mesures centrades en feminismes, diversitat, cures i benestar. Per altra banda, la resta de valors com la creativitat, comunicació, cooperació i proximitat fan referència al com i el seu objectiu és multiplicar l’impacte de les accions resultants dels quatre primers.

Entre les mesures que planteja aquest nou pla comarcal destaquen la formació i sensibilització del personal i càrrecs electes de les administracions públiques, la consolidació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), accions dirigides a col·lectius específics com les dones de la zona rural o la promoció d’una corresponsabilitat real dels treballs de cures entre moltes altres.

El seguiment de les accions d’aquest pla es farà anualment a través del Consell de Dones del Solsonès, òrgan de participació del Consell Comarcal que aglutina representats dels diferents ajuntaments així com de les entitats de dones, el SIAD i els Serveis Socials. Es tindran en compte el nombre d’accions dutes a terme, les pendents de realitzar, el grau de participació en cada activitat, propostes de millora de les diferents accions, la seva transversalitat i la implicació de les entitats i els ajuntaments en les diverses accions que es duguin a terme.

En cas d’aprovar-se avui, el pla serà vigent fins a l’any 2025.