La voluntat de la regidoria d’Habitatge de Solsona és fer via en el foment del lloguer i posar remei a les dificultats d’accés a l’habitatge malgrat que al municipi se n’han registrat 460 de buits. Per això, en el ple ordinari d’aquest dijous, que se celebrarà a dos quarts de vuit del vespre, es porta a votació la convocatòria de dues línies d’ajut, les bases de les quals es van aprovar inicialment el setembre passat.

D’una banda, el primer de febrer es vol obrir la convocatòria per a l’atorgament de subvencions directes per ajudar els joves d’entre 18 i 35 anys en la realització d’obres a l’habitatge a compte del preu d’arrendament. El mateix dia es vol convocar també les subvencions per a propietaris de pisos desocupats que facin obres de reforma o millora per destinar-los a lloguer social. En ambdós casos, es concedirà un 50% de la despesa amb un màxim de 6.000 euros per habitatge. L’assignació pressupostària total és de 100.000 euros. El regidor d’Habitatge, Ramon Xandri, aclareix, però, que hi ha el compromís d’engruixir aquesta xifra si el volum de sol·licituds ho fa necessari –en la convocatòria d’ajuts per a propietaris de pisos que els incorporaven a la Borsa d’Habitatge, la tardor passada, es van tramitar un total de vuit sol·licituds, però es podria aprovar una nova convocatòria al llarg d’aquest any.

L’ordre del dia del primer plenari d’enguany també preveu deixar sense efecte l’acord del maig de l’any passat de suspensió de la tramitació de llicències i autoritzacions per a activitats relacionades amb associacions o clubs socials de cànnabis. Segons un informe de Secretaria, diverses sentències judicials que es considera que formen doctrina jurisprudencial consolidada en aquesta matèria veden les comunitats autònomes i els ajuntaments en la regulació d’aquests locals.

Entre altres qüestions, també es tractaran dos punts urbanístics associats a finques privades de la partida de Sant Honorat: l’aprovació inicial del canvi de traçat del camí rural que passa per Cal Sastre Quel i la provisional de la modificació puntual del POUM referent a la fitxa de la Cabana Blanca dins el catàleg de masies, ja aprovada inicialment el setembre passat.

Així mateix, el ple votarà la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (Congiac). Aquesta associació de municipis, a la qual el consistori solsoní recorre per a assessorament en qüestions de gestió del servei municipal de l’aigua, vol incloure en els estatuts els ajuntaments que s’hi han adherit després de la fundació inicial i millorar el redactat per esvair dubtes interpretatius sobre la seva organització i el funcionament.