El ple de l’Ajuntament de Solsona va aprovar dijous aixecar la suspensió de la tramitació de llicències per a clubs socials de cannabis que va aprovar el maig de l’any passat.

Després de rebre dues sol·licituds, l’Ajuntament va decidir suspendre-ho temporalment ja que no existia una regulació corresponent per tal d’iniciar els tràmits per a l’aprovació d’ordenances municipals que regulin les condicions tècniques i d’emplaçament dels locals destinats a clubs o associacions de cannabis.

Tot i això, ara es descarta elaborar una ordenança relacionada amb això ja que, segons sentències judicials anteriors, queda vedat a les comunitats autònomes i ajuntaments regular en matèria de clubs consumidors de cannabis.