L’Ajuntament de Solsona demana a la població sobre com li agradaria que fos la plaça del Camp i el seu entorn si s’hagués de refer de bell nou. L’Ajuntament va iniciar divendres una enquesta per copsar l’estat d’opinió de la ciutadania. I no només es vol trobar una resposta en l’estètica i els usos, sinó que també es demana sobre el tipus de circulació de vianants i vehicles que hi hauria de permetre.

La voluntat del govern local no és tenir una opinió determinant, però sí que els Serveis Tècnics Municipals tinguin suggeriments i idees per aplicar en els projectes d’obres que n’hagin de redactar. L’enquesta es pot respondre en línia o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) fins al 6 de febrer.

L’Ajuntament necessita començar la redacció del projecte de la primera fase de remodelació de la plaça el mes de febrer i vol licitar, adjudicar i executar-ne les obres durant aquest any. La renovació del paviment d’aquesta plaça és una de les 18 actuacions que s’inclouen en un programa redactat per l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar). El programa té una subvenció de 400.000 euros dels fons europeus Next Generation. El consistori està pendent de rebre la resolució definitiva de concessió de l’ajut per poder formalitzar-ne l’acceptació.

El sondeig que ara comença tracta qüestions com l’accessibilitat, la seguretat, els usos de la plaça, el disseny, els elements de joc i mobiliari urbà, la llum, el trànsit al perímetre exterior i l’espai d’aparcament, entre d’altres. El resultat complementarà els de l’enquesta a peu de plaça coordinada per l’Adlsolcar que es va fer entre els dies 21 i 25 d’aquest mes a 45 usuaris de l’indret. La majoria d’enquestats, en aquest cas, van respondre que s’ha de mantenir el parc infantil, l’escenari amb l’opció de celebrar-hi concerts i les zones verdes.

En les respostes hi ha una àmplia coincidència a demanar un canvi de paviment i millorar la zona enjardinada, i es critica el monument que hi ha.

També es demana més espais verds i més seguretat i tranquil·litat. En canvi, hi ha disparitat d’opinions pel que fa a la circulació de vehicles, alguns demanen que quedi lliure de cotxes, i l’estacionament.