Les actuacions de l’Oficina del Consumidor del Consell Comarcal del Solsonès han tornat a superar el miler en un any i s’han situat per sobre de les 1.100 el 2021. Els serveis de telefonia i internet són les que han acaparat més reclamacions, seguides de les de l’electricitat i el gas; també destaca un increment considerable de les reclamacions relacionades amb les compres per internet.

De les reclamacions rebudes per consumidors de la comarca, el 83% s’han resolt a través de la mediació que s’ha fet entre empresa i consumidor.

Si s'analitzen globalment els resultats de l’any passat, es troba que les actuacions assoleixen uns valors semblants als del 2020 que van ser 1.185. Pel què fa a les actuacions desglossades, l’any passat es van rebre, 927 consultes, 105 reclamacions, 3 queixes i 4 denúncies, entre altres.

Augment dels fraus electrònics

Un fenomen que ha anat en augment, i que l’any passat va ser dels que van acumular un nombre important d’incidències, són els fraus electrònics contra els clients d’entitats bancàries. Aquestes pràctiques s’acostumen a fer a través de correus electrònics o SMS falsos que busquen obtenir informació personal, contrasenyes, números de targetes de crèdit, números de comptes bancaris o qualsevol tipus d'informació sensible o confidencial que permeti als ciberdelinqüents cometre aquests fraus, suplantant les identitats d’entitats financeres o empreses de serveis. És per això que es recomana tenir especial cura a l’hora de respondre correus electrònics o missatges de text que condueixin a enllaços i demanin dades personals o bé contrasenyes.