Les obres de rehabilitació del castell de Lladurs començaran aquest mes de maig si es compleixen els terminis establerts. L’inici de les obres suposarà la posada en marxa d’un projecte que va tenir com a fase prèvia un estudi arqueològic de l’edificació.

Aquesta fase es centrarà en les actuacions a la torre i a l’ala sud del castell. Aquesta zona es troba, com gairebé tota la resta del castell, en un estat ruïnós del qual hi ha parets estables i altres en un evident risc de caiguda. Aquesta actuació preveu la restauració de les mateixes parets de la torre i de l’ala sud, la restauració estructural global i la restitució dels sostres interiors, la restitució de les cobertes dels dos espais que actualment no en tenen i estan afectats per les inclemències del temps i la restauració de les sales interiors d’aquestes zones que en fases futures seran museïtzades per acollir visitants.

Aquesta fase té un cost previst de 168.268 euros amb IVA inclòs i el termini establert per finalitzar les obres és el proper 10 d’octubre. Un cop finalitzi aquesta fase encara en quedaran 6 per completar el projecte de rehabilitació del castell. Faltarà fer estudis d’arqueologia als patis sud i nord, a les restes dels murs exteriors i s’hauran de fer els treballs de rehabilitació a l’àmbit lateral est i oest, a les parets exteriors, i a l’àmbit de l’església i el cementiri. El projecte finalitzarà amb la museïtzació i posada en ús del complex amb l’objectiu de convertir-lo en un punt d’atracció turística i també en un lloc de trobada pels veïns. El projecte complet té un cost de 550.000 euros.