Membres i feligresos del bisbat de Solsona creuen que tant l’Església com la mateixa diòcesi solsonina ha de considerar que els laics són vertaderament responsables en la vida i la missió de l’Església i en aquest sentit creuen que s’ha de potenciar la participació dels laics en els òrgans de govern de les parròquies i que el discerniment de les qüestions importants compti amb la veu dels laics.

És una de les conclusions extretes de la consulta realitzada per la diòcesi en el marc del Sínode de Bisbes que es realitzarà l’any vinent. En la consulta al bisbat de Solsona hi han participat 1.116 persones de 89 grups sinodals diferents. En concret han respost les preguntes de la consulta 685 adults, 285 infants i 146 joves. Tal com explica el document de síntesi de la consulta, la recepció de les aportacions ha estat força homogènia en les diferents poblacions del bisbat. Han participat en aquest procés persones majoritàriament catòliques i que estan directa o indirectament vinculades a la comunitat.

Amb l’objectiu d’apostar per la sinodalitat, que és la forma d’exercici de la corresponsabilitat dins l’Església consistent a prendre decisions conjuntament tots els cristians, la consulta extreu la voluntat de donar molta més participació a la vida dels laics en l’Església. Es té la sensació que l’Església és massa jeràrquica i en aquest sentit s’apunta a que els laics han de ser escoltats també en les qüestions pastorals. En relació amb això es destaca que les dones hi han de tenir un paper important.

Com a millores pel bisbat de Solsona els consultats també apunten a que els bisbes es facin més presents i escoltin a les parròquies, que es dediquin més persones a l’àmbit de millora de la comunicació ajudant a que no sigui una comunicació a la defensiva, a promoure taules de diàleg amb no creients, amb altres cristians i amb altres religions així com reprendre les trobades de formació i la celebració d’assemblees parroquials.

Algunes persones de les consultades han mostrat el seu escepticisme a l’hora de pensar si aquesta consulta servirà de gaire en el sí de l’Església. L’informa explica que hi ha la por de pensar que tot és protocol i l’Església seguirà sense escoltar la veu del poble fidel i que, en definitiva, tot torni a quedar com estava. El bisbat de Solsona assegura que el document serveix per saber quina és la situació actual del bisbat i per saber quins possibles canvis o millores fer en el futur. De moment, però, no es preveu fer cap canvi destacat a curt termini.

Els resultats d’aquesta consulta es van presentar durant l’assemblea presinodal diocesana que es va dur a terme aquest dissabte a la Sala Polivalent de Solsona. Durant el transcurs de la mateixa els assistents també van tenir la oportunitat de fer noves propostes que es podrien incorporar al document final. Aquest document s’enviarà al Vaticà, de la mateixa manera que faran la resta de diòcesis, en el marc el Sínode de Bisbes amb el qual el Papa Francesc vol treballar per una Església sinodal amb la comunió, la missió i la participació com a eixos principals.

La llengua de les misses i el celibat generen diversos punts de vista a la diòcesi

La síntesi de la consulta que ha fet pública el bisbat de Solsona extreu també alguns temes que han generat diversos punts de vista i un cert debat en el si dels consultats. Una d’elles és la llengua de les misses. No tothom pensa que hi hagi d’haver una adaptació del llenguatge per tal d’arribar al màxim de gent possible i tampoc cap adaptació pel que fa a la llengua de la litúrgia, però alguns grups demanen major ús del castellà, sobretot per a aquells grups de gent nouvinguda, que són grans i que difícilment aprendran amb facilitat una nova llengua. En aquest sentit el bisbat assegura que actualment les misses es fan totes en català.

Un altre punt divergent ha estat sobre si el celibat ha de ser voluntari pels capellans o si s’ha de mantenir la tradició actual. Alguns grups participants també han reclamat que l’ordenació de les dones sigui possible i també la integració dels consagrats a la vida de l’Església diocesana.