L’aprovació del compte general del 2021 de l’Ajuntament de Solsona, amb un resultat pressupostari de 347.678 euros, és un dels principals punts de l’ordre del dia del Ple ordinari de maig, que se celebra avui a dos quarts de vuit del vespre. El compte general també posa de manifest un romanent de tresoreria d’1,7 milions d’euros que, de fet, se situa sobre els 900.000 euros, una vegada realitzats pagaments pendents del tanatori i altres partides.

El deute viu és de 2,9 milions, amb una reducció del ràtio legal fins al 31,14%. És un indicador que subratlla el regidor d’Hisenda, Ramon Xandri: «Des del 2015 el rati de deute viu ha minvat 22 punts, tot i que el patrimoni de l’Ajuntament ha augmentat de forma considerable». Igualment, l’estalvi net creix amb un rati legal del 3,84%. L’endeutament per habitant és de 322,57 euros, mentre que s’incrementa la inversió per habitant, que se situa en els 227, i la despesa total per habitant, en els 1.225 euros.

Una de les factures més elevades per a les arques municipals és la del subministrament elèctric. En el plenari d’aquest mes el govern proposa adherir-se a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a entitats locals aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local, l’empresa adjudicatària del qual és Endesa Energia. D’aquesta manera, el consistori preveu continuar oferint els serveis amb la màxima eficiència sense posar en risc l’equilibri pressupostari. Ramon Xandri defensa que amb aquesta mesura «l’electricitat es pagarà molt per sota del preu actual». El regidor d’Hisenda deixa clar que és una solució a «una situació puntual» per reduir el rebut de la llum. «Però, paral·lelament, treballem en la implantació de mesures alternatives, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la renovació de les instal·lacions municipals per tecnologia led».

A banda d’això, en aquesta sessió l’Ajuntament farà explícit el seu compromís de tolerància zero amb qualsevol tipus d’assetjament. Es preveu donar llum verda a un protocol intern consensuat entre el consistori i els representants del personal per prevenir, detectar i abordar amb la màxima celeritat l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual i d’identitat o d’expressió de gènere. L’Ajuntament disposava d’un protocol d’aquest tipus aprovat el 2010, però calia actualitzar-lo i adaptar-lo a la normativa actual. Ara, per exemple, s’hi incorpora l’assetjament del qual poden ser víctimes les persones LGBTIQ+.

Així mateix, es demana a la Corporació local l’adhesió al Pla comarcal de polítiques feministes per a la igualtat de gènere al Solsonès per al període 2022-2025, un programa impulsat pel Consell Comarcal que es concreta en 120 mesures.

Entre altres punts, l’ordre del dia de la sessió també inclou una moció del PSC que demana incloure en la graella de la ràdio municipal, Solsona FM, un programa polític de periodicitat quinzenal o mensual per donar veu als grups municipals de l’oposició a l’Ajuntament.