Representants locals i tècnics de 15 municipis de Pontevedra van visitar el Centre de tractament de residus (CTR) del Solsonès per conèixer les seves instal·lacions, així com també, l’impacte del sistema de recollida porta a porta de Solsona

La presidenta del Consell, Sara Alarcón, va exposar el repte d’allargar la vida útil del CTR situat a Clariana de Cardener.

L’entrada en funcionament del porta a porta de Solsona ha implicat la reducció d’una quarta part de les entrades de fracció resta (de 200 tones mensuals a 50 tones aproximadament)

Es tracta de la primera planta que es va implantar a Catalunya en el tractament de residus de la fracció orgànica de la resta, coneguda com a matèria orgànica residual (MOR) i la fracció orgànica de residus municipals (FORM).