Solsona serà la seu d’una de les fires del projecte FER (Futurs Emprenedors Rurals), el 15 de juny. Durant la fira, un jurat professional, format per experts de diferents àmbits relacionats amb l’empresa i l’educació, valorarà els projectes presentats pels alumnes participants i atorgarà a cada projecte una menció remarcant el punt fort de cada grup empresarial, per tal de posar en valor cada iniciativa presentada.

FER és un projecte de foment de l’emprenedoria adreçat a nens i nenes de cicle superior de primària d’escoles ubicades en els territoris rurals. Els alumnes aprenen a cercar les oportunitats que els ofereix el seu entorn per tal de crear un projecte empresarial. Així doncs, fomenten les habilitats emprenedores i treballen diferents àrees relacionades amb l’empresa com la comunicació, el màrqueting, els ingressos i les despeses..., combinades amb les diferents competències bàsiques de cicle superior de primària.

El curs escolar 2021-2022 el projecte FER finalitza amb 33 escoles participants de la Catalunya rural i més de 840 alumnes. Com a cloenda s’ha organitzat tres jornades presencials on, com en una fira professional, els alumnes de les comarques de la Noguera, el Segrià, la Segarra, el Solsonès, el Baix Ebre, i el Montsià presentaran les seves idees emprenedores.

Fer n’és l’abella protagonista i durant el desenvolupament del projecte es juga amb els paral·lelismes entre els ruscos i les zones rurals per a explicar la importància de la població rural per a la societat, com la de les abelles per a la biodiversitat. El projecte es divideix en tres blocs: «Quina bona idea», «Els reptes de FER», i «Històries d’empreses de la Catalunya Rural». El primer bloc se centra en històries d’invents i inventors, el segon en la creació del projecte empresarial, i el tercer en històries reals d’empreses de la Catalunya rural.