LAjuntament de Solsona renovarà la plaça del Camp abans d’acabar aquest any remodelant-ne el paviment i anivellant tot el terra per tal d’eliminar barreres arquitectòniques. És l’actuació més destacada del pla de millora del comerç local i el mercat no sedentari pel qual el consistori va rebre un ajut de més de 400.000 euros. El projecte, que ja ha aprovat el govern municipal i que ara es troba en procés d’exposició pública, contempla actuar en tota la plaça del Camp excepte la zona de l’escenari i les dels parcs infantils.

La plaça del Camp ha variat poc des que es va urbanitzar per primera vegada i continua mantenint elements i l’estètica propis dels inicis dels anys 70, tret de petites obres de manteniment i de renovació puntual de paviments. En aquest sentit es va fer una actuació als inicis dels anys 2000, en la què es va renovar el paviment de la vorera elevada que envolta el centre de la plaça amb formigó imprès de color, però el paviment del centre de la plaça continua sent l’original. Es tracta d’un paviment de terratzo de color blanc i negre que actualment està força malmès i que, segons el mateix projecte, «no compliria amb el nivell de seguretat exigible pel que fa la seguretat enfront la caiguda de persones, ja que quan es mulla o es gela es altament relliscós».

El nou paviment del centre serà de peces de formigó i tindrà color terra i degradats cap a ocres. Tindrà un aspecte similar al paviment del voltant del centre de la plaça, que actualment està més elevat i que amb aquesta actuació també quedarà anivellat amb la resta de la plaça.

Paral·lelament i amb l’objectiu de reforçar la continuïtat per als vianants entre la zona del passeig i la plaça, es preveu crear un pas elevat de 13 metres d’amplada en el tram de vial. Tant el passeig com la plaça són els espais on s’implementa el mercat no sedentari els dimarts i els divendres i actualment aquestes zones queden separades per un pas de vianants normal.

El projecte també inclou incorporar guals de vianants als tres punts amb passos i millorar i ampliar els escocells amb zones verdes, ombres i bancs a la zona est de la plaça que incitin a passejar, quedar-se i gaudir de l’espai. I és que la intenció del govern és centrar la zona verda i de bancs a l’est de la plaça, de forma paral·lela a la carretera que l’envolta, ja que en un futur es preveu que tingui prioritat de vianants.

L’actuació ara es troba en fase d’exposició pública i properament, si no hi ha cap reclamació, es traurà a concurs. En tot cas, el pressupost del projecte és de gairebé 230.000 euros i tindrà un termini de 10 setmanes des de l’inici de les obres.

Millora del comerç local

Aquesta reforma de la plaça del Camp forma part del pla de millora de les àrees comercials i del mercat no sedentari de Solsona, un pla que engloba prop d’una vintena d’actuacions que acumulen un cost pressupostat de 600.000 euros. Per fer realitat aquest pla l’Ajuntament de Solsona va rebre una ajuda dels fons Next Generation de més de 400.000 euros. La reforma de la plaça del Camp és l’actuació més destacada.