Quiosc

Regió7

El Centre Forestal impulsa un model de gestió dels boscos més sostenible

El nou sistema de silvicultura també millora l’adaptació de les forests mediterrànies al canvi climàtic

Seminari del projecte Life MixForChange liderat pel CTFC | CTFC

Barcelona va acollir el seminari final del projecte Life MixForChange, coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i amb la col·laboració d’altres entitats, en el què es van presentar els principals resultats del projecte pel que fa l’aplicació d’una gestió forestal adaptativa i naturalística en boscos periurbans i com aquesta permet millorar la conservació i l’adaptació dels boscos mediterranis al canvi climàtic.

El projecte, que té com a objectiu contribuir a l’adaptació i a una resiliència més gran dels boscos mixtos mediterranis d’Europa davant el canvi climàtic, ha desenvolupat una silvicultura innovadora que s’ha aplicat en més de 200 hectàrees d’alzinars, castanyedes, rouredes i pinedes, en quatre àmbits geogràfics diferents.

Míriam Piqué, investigadora del CTFC i coordinadora del projecte, va destacar que aquest model de silvicultura cerca incrementar la complexitat i diversitat dels espais forestals, amb unes intervencions curoses i detallades, per tal d’assolir la sostenibilitat ecològica i econòmica de la gestió, dos requisits indispensables per a la seva viabilitat a mitjà i llarg termini.

La investigació, a partir de la mesura de parcel·les permanents abans i després de l’aplicació de les intervencions silvícoles, ha demostrat un impacte positiu en la millora de la vitalitat i el creixement de l’arbrat. A més, la gestió ha reduït la vulnerabilitat dels boscos als incendis forestals i ha millorat el balanç hídric incrementant la disponibilitat d’aigua, tot mantenint la diversitat florística i la capacitat d’acollida de biodiversitat.

Aquesta silvicultura ha mostrat ser especialment interessant per a entorns periurbans i àrees d’alta freqüentació, on la societat pot ser sensible a intervencions silvícoles de més alta intensitat. Tanmateix, els bons resultats ambientals fan que aquesta silvicultura es percebi com una alternativa o complement a la gestió convencional amb un gran interès per evitar l’abandó d’aquests boscos, que comporta un increment de la seva vulnerabilitat a la sequera, als incendis i a les plagues i malalties.

L’estudi espera que l’aplicació reiterada d’aquesta silvicultura doni lloc a boscos amb una presència creixent d’arbres d’alt valor afegit i a intervencions de baix cost en comparació amb una silvicultura convencional.

Compartir l'article

stats