Les activitats econòmiques de nova creació a Solsona, els establiments a peu de carrer que facin una inversió en modernització i els projectes d’autoocupació ja poden presentar-se a la convocatòria anual d’ajuts de la regidoria de Desenvolupament Local. Per a aquest exercici, com a novetats, s’elimina la línia de subvencions per a la creació de llocs de treball i s’amplien les opcions subvencionables en la línia de millora de negocis existents.

«S’ha cregut oportú reforçar la modernització del comerç per donar-li robustesa i competitivitat», explica el tècnic de dinamització comercial de l’Agència de Desenvolupament Local, Aleix Solé. El tècnic afirma que la decisió d’eliminar la línia de subvencions per a la creació de llocs de treball es deu a un canvi en la situació de l’atur a Solsona i a canvis legislatius. «La línia de llocs de treball es va crear perquè hi havia unes taxes d’atur molt altes al Solsonès. Ara aquesta situació ja no es dona i també hi ha hagut reformes legislatives que fan que tenir un contracte fix no impliqui tenir un lloc de treball estable, que era el que es buscava amb aquesta línia», detalla Solé. Per això han decidit apostar per prioritzar el reforç de la línia de modernització d’activitats econòmiques que hi ha a peu de carrer.

L’ajut cobreix diverses despeses. Des de reformes de locals d’obra menor fins a temes de digitalització passant per temes d’eficiència energètica o adquisició de mobiliari i tecnologia, entre d’altres. Les activitats que s’acullin a aquesta línia poden rebre una subvenció de fins al 40% de la despesa amb un import màxim de 1.000 euros; per a les empreses que iniciïn l’activitat, fins al 30% del cost d’inversió amb un màxim de 1.500 euros, i les persones que es donin d’alta d’autònoms poden veure cobert fins al 65% de la quota dels primers dotze mesos.

L’import màxim de la subvenció per beneficiari és de 3.000 euros i la regidoria té reservada una partida de 40.000 euros, que es concedeix en règim de concurrència competitiva. L’any passat es van subvencionar un total de 23 activitats econòmiques. En el barem de puntuació, es tindran en compte criteris socials (amb preferència per als perfils de difícil inserció); de gènere i ambientals. Hi ha temps per presentar les sol·licituds fins al 30 de setembre.