L’Ajuntament de Pinell ha tret a concurs les obres d’arranjament de camins amb aplicació d’àrid reciclat al seu terme municipal. En concret es vol actuar al camí de Sant Tirs i en el camí de l’Alzinosa a Sallent.

Els camins descrits en aquest projecte, a més de donar accés a masies actualment habitades i amb ús turístic, també connecten explotacions agrícoles, ramaderes i forestals del municipi. Per això el consistori creu que aquestes actuacions passen a tenir un alt grau d’urgència degut a l’ús de primera necessitat que s’en fa. El cost estimat de l’obra és de 56.000 euros.