L'Ajuntament de Pinell de Solsonès ha portat a terme la rehabilitació de l'edifici conegut com a ajuntament vell amb l'objectiu d'adequar-lo com a local jove i donar-li ús com a lloc de reunió dels veïns i les entitats del municipi i per albergar l’organització de diferents actes socials que s'hi celebren durant l’any, entre altres activitats.

Fins ara en aquest edifici hi havia la biblioteca municipal i el Punt Òmnia. L'alcalde de Pinell, Benjamí Puig, explica que ara s'ha decidit prescindir del Punt Òmnia ja que tothom té accés a internet des de les seves llars, però que la biblioteca es mantindrà en el mateix emplaçament. Així, a la planta inferior hi haurà la biblioteca i a la planta superior hi haurà el nou espai de reunió pels veïns, que fins ara es reunien al local social del municipi.

Aquesta actuació ha estat possible gràcies a l’ajut rebut del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del Departament de la Presidència amb un pressupost de 29.368.12 euros, dels quals 27.551,82 euros han estat subvencionats, i l’Ajuntament de Pinell ha aportat 1.816,30 euros de recursos propis.