L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) actuarà per protegir un talús del marge esquerre de la Llosa del Cavall, on hi ha caiguda de pedres sobre una camí, a la vora de la caseta de control de l’embassament. L’ACA ha adjudicat les bores a l’empresa Inaccés Geotècnica Vertical, SL per un import de 28.332,88 euros, amb IVA inclòs. Comencaran al setembre i acabaran al març. La solució triada és la instal·lació de dues malles de protecció que evitaran la caiguda de grans blocs sobre el camí que hi ha a l’indret.

S’actua sobre un talús natural a la zona propera a la caseta de comunicacions del SICAT i la torre de comunicacions que presenta signes d’inestabilitat. Al peu del talús s’han trobat despreniments majoritàriament de pocs centímetres de diàmetre, però també alguns blocs de més volums (els més grans de 0,5 m³). La zona afectada és un pas tant per al personal de la presa com per al personal de manteniment que accedeix a la caseta de comunicacions, on s’ubica l’equipament de control de les dades hidràuliques d’explotació de la presa.

Fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua és una actuació molt concreta i delimitada en una zona d’accés i treball exclusivament per a serveis de la presa i manteniment del sistema automàtic d’informació hidrològica, i que es du a terme per garantir la seguretat de les persones.

L’actuació consta de dos nivells de protecció: un centrat en l’estabilització general instal·lant una malla metàl·lica ancorada amb barres d’acer i l’altre en la protecció de les àrees amb risc de despreniment instal·lant una malla d’alta resistència amb protecció especial contra la corrosió. Tot i que l’import de l’obra no és de gran valor, l’obra sí que és important des del punt de vista de la seguretat.