La Diputació de Lleida ha obert un concurs per l’arrendament d’un local per a les oficines de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) a Solsona.

En l’actualitat l’OAGRTL disposa d’una oficina, en règim de lloguer per fer l’atenció al ciutadà presencialment. El local en lloguer, però, ha esgotat el seu termini contractual i per tant cal fer un nou procediment per tal de contractar el lloguer d’un local.

En aquest sentit la Diputació busca un local amb una superfície d’entre els 80 i 110 m2, en planta baixa i sense desnivells atenent les necessitats pels funcionaris que presten servei en aquesta oficina, les necessitats d’arxiu i d’espai d’espera pel públic.

El preu màxim del lloguer són 1390,90 euros mensuals sense IVA i el contracte té una duració d’un màxim de 20 anys. El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de 16.690,74 euros amb IVA inclòs.