Un estudi realitzat per investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i de la Universitat de Barcelona (UB) ha demostrat que les altes temperatures derivades d’una crema controlada o d’un incendi alteren biològicament el sòl. Tanmateix s’ha constatat que la recuperació de les comunitats vegetals afavoreix la recuperació de les funcions del sòl. 

Els investigadors han comprovat que l’escalfament del sòl induït pel foc altera notablement la capacitat de les comunitats microbianes per a utilitzar substrats orgànics, cosa que es tradueix en una reducció de la diversitat de les funcions catabòliques microbianes. “El creixement de les plantes es veu afavorit per l’augment de la disponibilitat de nutrients al sòl, provocat pel foc, que és clau per a la recuperació de les funcions microbianes després de l’incendi”, comenta Jordi Garcia-Pausas, autor de l’estudi i investigador del CTFC.

Els incendis forestals solen provocar una reducció immediata de la biomassa microbiana del sòl i un canvi en l’estructura de la comunitat microbiana. L’escalfament del sòl també provoca l’alliberament d’una quantitat important de carboni orgànic soluble i nutrients, que pot atribuir-se a la matèria orgànica alliberada pels microbis morts. A més, quan els sòls estan sotmesos a un fort escalfament, els seus agregats es trenquen, permetent l’alliberament de matèria orgànica que prèviament estava protegida.

Aquests compostos solen ser utilitzats ràpidament per les comunitats microbianes, la qual cosa permet recuperar l’abundància de microorganismes i provocar un ràpid augment de la respiració del sòl després de l’escalfament. Les plantes també poden aprofitar els nutrients alliberats per a tornar a créixer després del foc el que, al seu torn, influirà en la recuperació de la diversitat de funcions que exerceixen les comunitats microbianes. 

Segons Pere Casals, autor de l’article i investigador del CTFC, “els resultats destaquen la importància de les interaccions entre planta i sòl per a la recuperació de la funcionalitat del sòl després d’un incendi, i per extensió, per a les funcions de l’ecosistema”.