Pinós iniciarà una nova fase d'obres al santuari de Santa Maria, inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb l'objectiu d'ampliar els usos culturals i econòmics de l'edifici. Recentment, l'Ajuntament ha obert la licitació de la construcció d'una escala d'emergències per adaptar les instal·lacions a la normativa vigent, un pas imprescindible per crear a llarg termini un auditori i un espai de cotreball a les plantes superiors del conjunt.

"El propòsit és generar més activitat a l'edifici annex a l'església i consolidar un nou centre cultural i econòmic per al poble", destaca l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta. Actualment, la planta baixa acull les oficines de l'Ajuntament, mentre que les plantes superiors es troben en desús. La idea del govern local és donar nous usos a l'equipament consolidant un espai de cotreball a la segona planta, pensat per als veïns que fan teletreball, i un auditori a la tercera, on es desenvoluparien espectacles, concerts o xerrades. "La creació d'aquests espais tindria un retorn positiu per al poble i, al mateix temps, permetia potenciar l'atractiu turístic del santuari, amb diferents punts d'interès a la vora, com l'hostal obert més antic de Catalunya", ressalta el batlle.

La rehabilitació del santuari va començar entorn els anys noranta, amb l'obertura de les oficines de l'Ajuntament. D'ençà d'aleshores, es van impulsar petites reformes, fins que l'any 2020 es va construir un ascensor per comunicar les diferents plantes a través d'una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis. El pròxim pas és millorar la seguretat de l'edifici amb la construcció d'una escala d'emergència, alternativa a l'existent. La previsió és executar l'obra pressupostada en 112.463,21 euros (amb IVA inclòs) i finançada per la Diputació de Lleida en un termini de quatre mesos. A partir d'aleshores, Vilalta afirma que es podran tirar endavant les següents fases.

El batlle apunta que les reformes s'aniran fent a mesura que arribin les subvencions que han sol·licitat des de l'Ajuntament, en àmbits com l'Institut Català de l'Energia (ICAEN). "Confiem a rebre el suport necessari per fer realitat un projecte que beneficiaria el conjunt del municipi", conclou.