El Centre Sanitari del Solsonès ha dut a terme una inversió per la millora de la seguretat i l’espai de l’arxiu del centre i per l’adquisició de nou programari per control d’accessos i presència. Les millores, amb un cost de més de 38.000 euros, compten amb el finançament de la Diputació de Lleida. 

Principalment, els canvis consisteixen en una adequació de l’espai de l’arxiu, amb l’adquisició d’armaris compactes, fet que comportarà una millor accessibilitat, un guany en l’espai disponible i una major seguretat per la documentació disponible, tant per l’estat de conservació dels documents, com per la protecció davant d’inclemències, com de seguretat.

D’altra banda, la inversió en el programari de gestió i control de presència permetrà poder millorar la gestió dels recursos humans i l’operabilitat i accessibilitat a gestions internes per part del personal de l’ens. Pel que fa al control d’accessos, el programari i útils instal·lats permetran millorar la gestió de certs espais, complint amb els requisits de seguretat i protecció de dades necessaris en espais sensibles, tals com arxius, administració, espais de farmàcies, servidor, etc.