El Consell Comarcal del Solsonès va donar llum verda, en la darrera sessió plenària, a l'aprovació dels plans d'usos recreatius de Sant Ponç i la Llosa del Cavall. Els documents, que van obtenir els vots favorables dels representants del Consell, contemplen la senyalització de les zones de bany, la restricció de l'accés motoritzat, així com la regularització de diverses activitats de tipus recreatiu que s’hi poden dur a terme com el bany, la navegació i el senderisme, entre altres.

El pla d’usos pretén ser un document que unifiqui els usos i les normes en aquests espais de bany d’interior, per regular diversos aspectes com la massificació, la restricció temporal d’accés motoritzat en període estival, etc. D'aquesta forma, la redacció dels plans d’usos dels embassaments del Solsonès dona resposta a l’ordenació de les activitats recreatives i turístiques que es poden desenvolupar en aquestes infraestructures hidràuliques, respectant els valors ambientals i alhora poder esdevenir un potencial econòmic per al territori.

Principalment, el document estableix que les zones de bany s'hauran de senyalitzar i delimitar mitjançant balises, per tal de reforçar la prohibició de bany a la zona de seguretat de la presa, als embarcadors, a l'àrea d'amarratge, als passadissos per a l'entrada i sortida d'embarcacions o a les zones de protecció especial. En el cas de la Llosa del Cavall, també quedarà restringit el bany a la zona cua de Guixers fins al pont de Valls, a la rasa de Vilamala i a la zona de la cua del Monegal per interès natural. De la mateixa forma, a Sant Ponç, es limitarà el bany a la zona dels Golorons.

Pel que fa a la regulació de la mobilitat, el pla determina que es podran implantar restriccions temporals d'accés motoritzat des del 15 de juny fins al 15 de setembre als camins que porten als pantans. L'objectiu d'aquesta mesura és evitar problemes de concentració de vehicles durant els mesos de massificació. En aquesta línia, el document recull diferents projectes per fomentar el senderisme, com ara l'adequació d'un camí natural des de Sant Llorenç de Morunys fins a la Llosa o la rehabilitació del camí perimetral de Sant Ponç.

D'altra banda, també s'incorporen regulacions referents a la navegació. Per exemple, si les embarcacions tenen més de 2,5 de longitud, els usuaris restaran obligats a disposar de la corresponent declaració responsable i la certificació de neteja i desinfecció. El pla també detalla que es podran aplicar restriccions temporals a la navegació en els períodes de sequera. A més, es podrà prohibir temporalment l'ús de les embarcacions en les zones de cua dels pantans per raons de protecció d’espècies faunístiques o conservació de la biodiversitat.

La redacció dels plans d’usos recreatius dels embassaments de Sant Ponç i de la Llosa del Cavall ha tingut un cost de 62.678 euros i ha comptat amb el finançament de 46.000 euros per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i 16.678 euros per part del Patronat de Turisme del Solsonès i dels ajuntaments que tenen aquestes infraestructures al seu terme municipal, com Clariana de Cardener, Olius i Navès en el cas de Sant Ponç, i Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys pel que fa a la Llosa del Cavall.