El Departament de Salut ha pactat aquests dimarts amb el Consell Comarcal del Solsonès, amb la Comissió de govern i Junta del Centre Sanitari del Solsonès, el traspàs de l'activitat assistencial del centre a un ens públic gestionat pel Servei Català de la Salut. Aquest és el principi del final d'un llarg procés que havia de suposar que aquest servei de salut, amb les peculiaritats històriques que tenia acumulades, no fos més un ròssec per al Consell comarcal. El departament de Salut ha expressat la seva voluntat de mantenir els dispositius destinats a l'assistència sanitària i sociosanitària, així com les especialitats i la base SEM en funcionament dins el sistema públic en termes de viabilitat i sostenibilitat, intensificant-ne la qualitat i la capacitat resolutiva en benefici de la població.

Mantenir les especialitats, que el Centre Sanitari del Solsonès no quedés reduït en serveis com un CAP d'una població que no fos cap de comarca, era una de les lluites del Consell. La via que fos el departament el que assumís directament la gestió a través del Servei Català de la Salut, era la sortida que més consens generava.

En un comunicat, aquest dimarts a la nit, Salut ha informat que en el transcurs d'aquest mes s'assentaran les bases d'un protocol d'intencions que marcarà els passos a seguir en el procés de transformació amb la participació de representants del territori.

El debat sobre el futur del Centre Sanitari del Solsonès ha estat llarg. En els últim mesos del 2022, la taula de negociació, formada per representants dels grups polítics, de la Junta del Centre Sanitari, del Consell d’Alcaldies i dels treballadors de l’ens de salut, va arribar a un acord comú per mantenir la plantilla i els serveis actuals, però sense concretar encara qui havia d’assumir la gestió del centre. L’acord, subscrit l’octubre pels representants de la taula de treball, havia de servir com a document base per negociar amb el Departament de Salut i amb CatSalut el futur del Centre Sanitari. Principalment, l’acord indicava que l’ens que gestionés el Centre Sanitari del Solsonès hauria de ser de naturalesa pública i professionalitzada. En un segon punt es determinava que s’hauran de mantenir i millorar els serveis que l’ens de salut comarcal presta actualment al conjunt de la ciutadania, com per exemple l’assistència primària, l’àrea sociosanitària, la base SEM o les especialitats mèdiques, entre altres. D’igual manera, el tercer punt indicava que s’haurà de mantenir la plantilla de tots els treballadors, així com els recursos necessaris per al seu manteniment. Aquest tercer punt, no figura entre els compromisos explicats en aquesta primera nota que va ha fet pública el Govern aquest dimarts.

Pel que fa a la governança, el document apunta que haurà de ser participada, amb veu i vot del territori, i, de moment, el que es contempla és que hi hagi presència en el procés que ha de portar el canvi de titularitat. I finalment, el document de voluntats del Solsonès incloïa un acord referent a l’edifici que ha d’acollir el Centre Sanitari en el futur. En aquest sentit, es reclamava «de manera urgent» que hi hagués un edifici nou, ja que l’actual «és vell, precari, obsolet i les seves funcions no es poden prestar amb la qualitat que es requereix». De moment, el primer acord entre Salut i Consell no parla de fer un nou edifici assistencial.