Els partits a l'oposició al Consell Comarcal del Solsonès, Junts, Independents i la CUP, forçaran un ple extraordinari per demanar la regularització dels sous de la plantilla de l'ens comarcal i l'aplicació d'un complement temporal per millorar el salari de les treballadores familiars. Es tracta de dues propostes que els cupaires ja van presentar en el darrer ple del Consell Comarcal a través d'una moció, que va ser rebutjada per part del govern d'ERC. Amb aquesta petició de l'oposició, la presidenta comarcal disposa de quinze dies hàbils de termini per convocar la sessió.

Principalment, la proposta d'acord que es vol portar al ple extraordinari planteja regularitzar els sous de tota la plantilla de treballadors del Consell, integrada per una seixantena de persones, entre funcionaris i personal laboral. Els portaveus dels grups a l'oposició afirmen que actualment les retribucions del conjunt de treballadors se situen per sota del que marca la Llei de pressupostos de l'Estat. En aquest sentit, exigeixen que es revisin les quanties exactes que marca la normativa, en funció de la categoria que ocupen els treballadors. Davant de la irregularitat que denuncien, el govern del Consell espera a disposar dels informes necessaris per poder fer una valoració.

Per la seva part, representants dels treballadors del Consell expliquen que desconeixen si els seus salaris estan equiparats a la Llei de pressupostos de l'Estat, amb efectes retroactius des de principi d'any. En aquest sentit, assenyalen que des de l'any 2018 s'està negociant una Relació de Llocs de Treball (RLT), un instrument tècnic amb què confien poder reordenar les condicions laborals dels llocs de treball. En el cas de les treballadores familiars, consideren que "és urgent" posar fi a la seva precarietat, tenint en compte que cobren salaris per sota dels 1.000 euros.

De fet, un dels punts que els partits a l'oposició reclamaran durant la celebració del ple extraordinari és l'augment de les retribucions de les treballadores familiars. Concretament, plantejaran aplicar provisionalment l'import del complement específic assignat a les treballadores familiars, que consta a la valoració de llocs de treball pendent d'aprovació, amb efectes des de l'1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2023, entenent que l'import que s’abonarà és una quantitat a compte a expenses de l’aprovació definitiva de la valoració de llocs de treball.