El Consell comarcal del Solsonès i el departament de Salut de la Generalitat han signat aquest divendres un protocol que estableix que l'empresa pública Salut Catalunya Central assumirà la titularitat del Centre de Salut del Solsonès (CSS). Salut Catalunya Central és l'empresa que es va crear des del departament per assumir la gestió de l'Hospital Sant Bernabé de Berga i està constituïda al 100% pel mateix departament. El protocal que han fet públic avui contempla la integració dels dispositius, l’equipament i els professionals, dependents fins ara d’aquest organisme del Consell Comarcal del Solsonès, al sistema públic de Salut. La voluntat és poder fer un procés d'adaptació d'un sistema de gestió a l'altra sense causar problemes ni al personal ni als usuaris del sistema públic de salut, que a Solsona es presta al CSS.

El departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consell Comarcal del Solsonès han signat aquesta setmana el protocol d’intencions regulador de les bases de treball per a la reordenació de la prestació dels serveis públics de salut al Solsonès que presta el Centre Sanitari del Solsonès, segons han explicat fonts del mateix departament aquests divendres al vespre. L’ens públic que assumiria el servei és Salut Catalunya Central, organisme del Servei Català de la Salut que es va constituir fa dos anys i gestiona també l’Hospital Sant Bernabé de Berga.

"El protocol té com a objectiu oferir a la comarca i als seus ciutadans el millor futur possible en matèria de salut i sanitat, millorant el Centre Sanitari del Solsonès i dotant-lo dels recursos necessaris pel seu bon funcionament", segons han explicat fonts del departament. Les bases de col·laboració determinen les actuacions per a la reordenació en un període transitori que té com a primers passos la modificació dels estatuts de Salut Catalunya Central per tal d’encabir en els seus òrgans de govern els representants del Consell Comarcal del Solsonès.

Amb la signatura del protocol d’intencions s’obre també un procés per a traspassar paulatinament tant els actius (edificis) com l’activitat a l’entitat Salut Catalunya Central. Per a concretar aquest traspàs es constituirà una comissió de treball per a analitzar els àmbits del personal, de l'activitat assistencial, de la part patrimonial i l'economicofinancer, corporatiu i jurídic. En aquesta comissió hi seran representats el Servei Català de la Salut i el Consell Comarcal del Solsonès. El treball de la comissió es concretarà en un conveni amb l’objecte de regular aquest procés on hi constaran les condicions exactes per a la seva consecució.

A partir d'ara, els responsables de Salut Catalunya Central portaran les regnes del centre sanitari. Amb aquest anunci s'avença una mica més cap a la solució final que ha de garantir que com a mínim es continuïn prestant els serveis que ofereix avui i que hi hagi continuïtat laboral per a metges i la resta de personal. Salut confia en millorar l'assistència sanitària a partir de l'anàlisi de l'atenció que es presta en aquest moment.