Els productes silvestres comestibles, com ara la tòfona, els bolets, els pinyons i les plantes aromàtiques, tenen una demanda gastronòmica creixent, però les seves cadenes de valor estan desaprofitades. Aquesta és una de les principals conclusions del projecte europeu PRIMA WildFood, que el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha presentat avui a Solsona. La institució, que ha liderat el projecte, insta a potenciar el cultiu d’aquests productes amb l'objectiu de contribuir a la conservació dels boscos mediterranis.

El centre de recerca solsoní ha acollit aquest matí la conferència final d'aquest projecte europeu finançat amb fons de la Fundació PRIMA. Davant d'una audiència d'una seixantena de persones, la responsable del Programa de Gestió Multifuncional del CTFC, Míriam Piqué, ha posat èmfasi en la importància dels productes silvestres comestibles pel seu valor social i econòmic al medi rural, però ha advertit que cal destinar més esforços a difondre les seves potencialitats i fer-los arribar al consumidor final.

Partint d'aquest fet, el projecte s'ha centrat en l'estudi de les cadenes de valor de la tòfona, pinyons, aglans i plantes aromàtiques amb la participació de centres d'investigació de cinc països del Mediterrani: Espanya, Eslovènia, Itàlia, Portugal i Tunísia. L'objectiu principal ha estat promoure actuacions innovadores per millorar la sostenibilitat en la producció dels productes silvestres o implementar noves estratègies de mercat per afavorir la seva venda. Concretament, a Catalunya s’han dut a terme l’estudi de viabilitat per a l’establiment a Tarragona d’un parc micològic per valorar i controlar la recollida de bolets i garantir-ne la sostenibilitat, i la quantificació de la producció de pinyons amb sensors i drons a Girona

Després de tres anys de treball, Piqué ha remarcat que el projecte els ha permès definir una sèrie de propostes per aconseguir millorar la presència dels productes silvestres en el mercat. Entre les diferents recomanacions, ha destacat la importància de promoure una producció sostenible que permeti aprofitar els recursos hídrics i obtenir uns productes de qualitat, així com de crear incentius o ajudes econòmiques per als petits productors. A banda, ha assenyalat la conveniència d'acompanyar aquests aliments d'una certificació que permeti que els consumidors els identifiquin com a productes de proximitat.

A part de la diagnosi de les cadenes de valor dels productes silvestres comestibles, s’ha elaborat una base de dades dels productors i actors vinculats a aquest subsector, s’ha creat una plataforma virtual per donar visibilitat als actors del sector i facilitar el contacte entre ells i s’han creat protocols i guies per millorar la qualitat, seguretat i sostenibilitat de les cadenes de valor d’aquests productes. També s'ha impulsat una campanya de promoció del consum d’aquests productes, així com un programa de formació online dirigit principalment a estudiants universitaris, però obert a tothom qui estigui interessat.