El grup de Boscos i Aigua del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya ha visitat la conca de l'Aigua d'Ora per agafar mostres de troncs de les diferents espècies d'arbres que es troben a la conca per extreure'n dades de creixement i així validar els models ecohidrològics que utilitzen.

Concretament, han visitat parcel·les de boscos de pinassa (Pinus nigra), pi roig (Pinus sylvestris) i pi negre (Pinus uncinata) que es troben, respectivament, a les parts baixes, mitges i altes de la conca. En aquestes sortides de camp, l'equip investigador ha pres mostres dels troncs, mesures d'alçada i diàmetre dels arbres, i també ha caracteritzat el sòl de les diferents parcel·les visitades, per poder determinar la capacitat de retenció d'aigua del sòl.

S'extreuen mostres conegudes com a "cores" (que són cilindres de fusta on es poden observar els anells de creixement i que s'extreuen amb una barrina) i es sotmeten a un procés de preparació. Un cop llestes, es fotografien per mesurar l'amplada exacta dels anells de creixement dels arbres.

Comparant les dades extretes de les mostres, es pot veure com els arbres dels boscos de pinassa i de pi roig pateixen molta més competència per l'aigua i la llum que no pas els de pi negre, que són més humits i més oberts.

Amb aquestes dades, el grup de recerca confirmarà que els models que utilitzen representen el creixement de la vegetació de manera realista, validant així els resultats dels models.

Aquesta feina es duu a terme en el marc d'un projecte de col·laboració coordinat per Paula Martín, doctora en ecologia forestal del CTFC, que pretén generar una eina per a la presa de decisions sobre la interacció entre gestió forestal i la disponibilitat d'aigua blava.

L'aigua és un recurs essencial tant per als sistemes naturals com per als éssers humans. El canvi climàtic, la vegetació i els canvis d'ús del sòl n'afectaran la disponibilitat. La gestió forestal és clau per a garantir la disponibilitat d'aigua blava. Per això, és necessari coordinar la planificació forestal i hidrològica de les conques de capçalera.