Dissabte dia 19 d’agost la restauradora, Imma Brull, i el delegat de patrimoni del Bisbat, Carles Freixes, van explicar el procés tècnic de conservació de les pintures murals del presbiteri de Sant Llorenç fent una comparativa amb imatges entre l’abans i el després de la restauració a l'església parroquial de Sant Llorenç de Morunys. Es va comptar amb un nombrós públic entre el qual hi havia el bisbe Francesc Conesa i el mossèn Josep Maria Montiu, rector de la parròquia. La restauració d’aquestes pintures finalitzà poc abans de Nadal de 2021 i es va inaugurar el 23 de gener de 2022.

La restauració va començar el setembre de l’any 2021 amb una bastida que tapava el retaule central de l’església del monestir de Sant Llorenç. Es tractava d’una construcció imprescindible per al correcte desenvolupament i execució dels treballs. Les pintures murals es trobaven en un estat avançat de deteriorament, "totalment ocultes sota una capa de brutícia i fum provocada pels anys i l'ús del temple", declara Freixes, de manera que els resultats de la restauració han estat força sorprenents per a tothom. Abans, una capa negra cobria les pintures i ningú s’imaginava el que hi podia haver a darrere. "A l'arc triomfal anterior al cimbori hi ha una imatge de Sant Llorenç com a titular del temple flanquejat per àngels", explica Freixes.

"Es coneixen poques dades sobe l'autoria de les pintures però es calcula que s'hauria pintat entre els anys 1735 i 1740, coincidint amb el daurat i el policromat del retaule major", afirma Freixes. L'obra segueix les directrius de l'època, a la part inferior hi ha els sants, a la central els evangelistes i els doctors de l'església i, a la superior, s'hi pot veure una glòria celestial amb imatges de sants. Al centre, el conjunt una Santíssima Trinitat.

El projecte forma part d'un acord de fa més de vint anys entre el Monestir de Sant Llorenç, el Bisbat, la Parròquia i l'Ajuntament per la restauració de les pintures del presbiteri, que estaven en molt mal estat. Ha tingut un cost de 45.693,87€ i ha estat finançat pel Bisbat, la Parròquia, l'Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat.