El grup de Química forestal, bioproductes i salut humana i del MedWoodChemLab del CTFC organitza una jornada de portes obertes el pròxim 27 de setembre per donar a conèixer el seu projecte de biorefineria. El febrer d'aquest any el CTFC va idear una biorefineria mòbil, una planta que es pot traslladar allà on calgui i que aprofita la massa forestal que no s'utilitza per a crear productes de valor afegit com per exemple antioxidants, fertilitzants o sucres, bioestimulants per al creixement de les plantes i biocombustibles, entre d'altres.

L'objectiu del projecte on s'emmarca, anomenat LIFE Biorefformed (2020-2024), és convertir biomassa provinent de boscos catalans en productes químics renovables i energia. El punt important és que dona valor a una biomassa residual, que no s'aprofita i no té valor al mercat. El projecte usa diferents espècies forestals en aquestes transformacions per poder donar sortida a diferents tipus de biomassa que, ara per ara, no són rendibles econòmicament.

De la biorefineria se'n poden obtenir en diversos productes químics renovables i energia. La fracció líquida està formada per àcids, sucres i antioxidants, que un cop separats són productes d'interès per la indústria química, farmacèutica i nutricèutica. La fracció sòlida o biochar es pot fer servir per a produir bioestimulants de sòls o com a biocombustible per la producció d'energia.

Aquests bioproductes ofereixen una alternativa als productes provinents del petroli. Es poden aconseguir mitjançant diferents tècniques de separació, adaptades de les refineries industrials, i representen una font de productes químics d'origen renovable, de gran interès per tot tipus d'indústries.

El projecte forma part del programa LIFE, un instrument de la Unió Europea per finançar projectes de conservació del medi ambient i el desenvolupament de polítiques i legislació comunitària en materia mediambiental. La iniciativa s'ha realitzat gràcies a una ajuda europea d'un milió i mig d'euros, que té com a meta la gestió sostenible dels boscos mediterranis.

La tasca dona valor als boscos catalans, ja que a Europa s'aprofita el 70% dels recursos que genera el bosc cada any, però, en canvi, a Catalunya, només se n'aprofita el 30%. Amb el projecte es pretén proporcionar eines econòmiques, socials i ambientals per donar suport a la presa de decisions a gestors forestals i usuaris privats, i així crear una activitat econòmica rural i local més sostenible.