ECM

Més del 70% dels directors de comunicació creuen que el 'big data' canviarà la professió

2016-07-10 Només el 59 % assegura que està parant prou atenció als canvis que comporten les tecnologies de la informació