Amazon millora el seu sistema de reconeixement facial, Amazon Rekognition, que a partir d'ara podrà detectar una nova emoció, la por, i identificarà amb major precisió la resta de "emocions" (felicitat, tristesa, empipament, sorpresa, disgust, calma i confusió).

Amazon Rekognition comptava amb set emocions que el seu sistema d'anàlisi facial pot identificar, que són la felicitat, la tristesa, l'empipament, la sorpresa, el disgust, la calma i la confusió.

Ara, segons recull un comunicat de Amazon Web Services (AWS), l'empresa ha afirmat que ha optimitzat la precisió de la detecció d'aquestes emocions i ha afegit una octava: la por.

Entre aquestes noves millores també es troben l'augment del nivell de precisió de la identificació de gènere, i la millora també de la precisió del càlcul de franja d'edat de la persona, sobre el que afirmen que "ara s'ofereixen rangs etarios més específics en la majoria dels grups etarios".

Aquests models ja estan disponibles per a Amazon Rekognition Image i per a Amazon Rekognition Vídeo i ja apareixen com a predeterminats per als clients en totes les regions de AWS admeses.

Amazon Rekognition és un sistema que permet detectar, analitzar i realitzar un reconeixement facial d'una persona que aparegui en una imatge o un vídeo. Les dades que es recullen mitjançant l'anàlisi facial són el gènere, la franja d'edat, les emocions, els atributs del rostre, com el somriure, la seva expressió facial, la qualitat d'imatge facial i els punts de referència d'aquest.