L'Assistent de Google és actualment l'assistent virtual més fiable, després de respondre correctament el 93% de les peticions i entendre'n el 100%, seguit de Siri --amb el 83%-- i d'Alexa --amb el 80%.

Loup Ventures ha dut a terme el seu estudi anual en el qual analitza la intel·ligència dels assistents digitals, als quals fa 800 peticions per analitzar en quin grau entenen les peticions i si les responen correctament.

Els resultats han mostrat que l'Assistent de Google és el més fiable perquè ha entès el 100% de les peticions i ha respost correctament el 93% d'aquestes peticions.

Per darrere se situa Siri, que ha respost correctament un 83% de les respostes i ha entès un 99,8% de les peticions i Alexa, que ha entès el 99,9% de les preguntes i n'ha respost correctament el 80%.

Pel que fa a les qüestions que s'han tractat, els assumptes que l'Assistent de Google ha respost amb més correcció han estat els de navegació amb un 98%, Siri els d'ordres amb un 93% (l'únic apartat en en el qual supera l'eina de Google), i Alexa els d'informació, amb un 93%.

Si es compara amb les dades que va recollir l'empresa l'any passat, tots els assistents han millorat les seves respostes davant les peticions. En el cas de l'Assistent de Google, que també va ser el més fiable l'any 2018, el nivell de correcció en les respostes ha augmentat un 7% pel que fa a l'any passat.

Per la seva banda, Siri ha millorat les seves respostes en un 4% i Alexa ha augmentat la seva eficàcia en un 19%.