En pocs anys, el cel de casa nostra s'ha omplert de drons, és a dir, d'«aeronaus no tripulades», segons la definició de l'Institut d'Estudis Catalans, que convindria ampliar dient que la majoria d'aquests ginys funcionen per control remot, mentre que d'altres es programen perquè ho facin d'una manera completament automatitzada. Hi ha un gran nombre de drons i usos diferents, des de les simples joguines fins als que es fan servir per a prendre imatges (la funció més habitual dels drons) o els que inclouen un desfibril·lador per a actuar en casos d'infart abans que arribi l'ambulància. Però... els podem fer servir on vulguem?

Aquesta nova realitat ha creat una legislació nova i un gran nombre de dubtes. Per resoldre totes aquestes qüestions, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organitza el seminari Drons i Dret. Tal com explica l'advocat i professor col·laborador de la UOC Jordi Sandalinas, «no es tracta d'un curs molt especialitzat, sinó que volem que sigui una primera aproximació al dron tan oberta com sigui possible. L'objectiu és que l'alumne sàpiga que hi ha una llei, el Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre, que hauria de conèixer tothom que maneja un d'aquests ginys voladors. Es poden apuntar al seminari persones sense una base jurídica: només cal que el tema les atregui».

Necessito una llicència per a pilotar un dron?

Aquest és el primer dubte. La llicència és obligatòria sempre que es faci un ús professional del dron. També cal un certificat mèdic que acrediti que el pilot no pateix cap problema de salut que li impedeixi gestionar l'aeronau.

La llicència, en canvi, no és necessària quan se'n faci un ús lúdic o recreatiu, encara que això no implica que el pilot aficionat no hagi de tenir alguns coneixements legals, tal com recorda Sandalinas: «Fins i tot el dron més petit i en aparença més inofensiu pot causar molts problemes si el fem servir d'una manera incorrecta o en zones prohibides. Imaginem, per exemple, les conseqüències que pot tenir si fem volar una d'aquestes aeronaus prop d'un aeroport i és absorbida per la turbina d'un avió».

On puc fer servir el dron?

El segon dubte més freqüent té a veure amb aquest aspecte i la llei estableix unes condicions per als vols recreatius:

  • No es pot fer volar el dron si hi ha un aeroport o un aeròdrom a menys de 8 quilòmetres de distància.
  • Tampoc no es pot fer volar un dron dins d'un espai aeri controlat.
  • El dron ha de romandre sempre dins de l'abast visual del pilot i no es pot elevar més de 120 metres des de terra.
  • Convé fer volar el dron sempre de dia i amb bones condicions meteorològiques, tot i que els vols nocturns estan permesos per a drons amb un pes inferior a 2 quilos i amb una alçada màxima de 50 metres.
  • En una ciutat o sobre aglomeracions de persones només es permet volar a una altura màxima de 20 metres i amb drons que no pesin més de 250 grams.
  • L'assegurança de responsabilitat civil no és obligatòria per a tots els drons, però és recomanable.

Nova normativa de la Unió Europea

Molt aviat, el 2020, entrarà en vigor una nova normativa de la Unió Europea per a regular el sector, tot i que Sandalinas prefereix mostrar-se prudent amb relació a aquest tema: «Intenten establir més mesures de seguretat, però no soc gaire partidari de parlar d'aquests canvis, perquè encara no s'han posat en pràctica. El que sí que és clar és que aquest marc europeu regirà d'una manera transfronterera i imposarà mesures molt necessàries, com la matriculació. Cada dron portarà una identificació individualitzada, una matrícula, a l'exterior de l'aeronau i també hi haurà una identificació de cada pilot».

Els aspectes relacionats amb l'ecologia li semblen més interessants: «El canvi climàtic representa un gran desafiament i els drons han de respectar alguns valors mediambientals específics, com ara no fer servir bateries que contribueixin a empitjorar la situació actual. Els drons tampoc no es poden utilitzar en àrees de sensibilitat elevada o en ecosistemes en perill, i han de ser com menys invasius millor, també des del punt de vista de la contaminació acústica, per a no alterar el curs de la natura».

Els drons generaran 100.000 llocs de treball el 2035

«La Comissió Europea preveu que, d'aquí al 2035, el sector europeu dels drons donarà feina directament a més de 100.000 persones i tindrà un impacte econòmic superior a 10.000 milions d'euros l'any, especialment en el sector dels serveis», explica Ana María Delgado García, directora del seminari Drons i Dret.

Però quines són, actualment, les principals sortides professionals del sector? «La indústria audiovisual o d'entreteniment necessita pilots per a captar imatges, participar en rodatges, fer videoclips, etc. En aquest sector hi ha un gran ventall de possibilitats. També se'n necessiten en estudis urbanístics, per a delimitar parcel·les i participar en diversos projectes. Una altra àrea molt important és la relacionada amb el medi ambient i el control de zones o espècies protegides», assegura Sandalinas.

Però a més de pilots, es necessiten molts altres professionals dedicats a l'ensenyament, que exerceixin dins de l'Administració o juristes i consultors que assessorin totes aquestes empreses i professionals. De fet, ja hi ha gabinets que exerceixen la protecció jurídica —tant del pilot com de la víctima— en casos de possibles accidents o infraccions amb drons.

Multes de fins a 225.000 euros

Tal com detalla l'expert, «les denúncies més habituals tenen a veure amb la intimitat i l'honor de les persones. Per exemple, jo no puc fer volar un dron per sobre d'una casa, prendre imatges de l'edifici o de la gent que hi habita i publicar-les. Però també hi ha accidents: si un dron cau, pot provocar un conjunt de danys que cal reparar».

Les sancions per l'incompliment del que estableix el Reial decret 1036/2017, que regula l'ús dels drons, van des de 60 euros en els casos més lleus fins a 225.000 en els més greus. A aquestes quantitats, hi caldria afegir la reparació dels danys que s'han causat, les indemnitzacions, etc.

Els drons, ja es veu, són molt més que un joc de nens i els pròxims anys requeriran moltes altres lleis i mesures que s'adaptin a la seva existència i que posin ordre en un sector que tot just acaba de començar i que ofereix tot un món de possibilitats.