Segurament, quan hagueu arribat al final d'aquest article, en qualsevol punt del món s'haurà produït un ciberatac... i 40 segons després un altre, i 40 segons després es repetirà... i així un darrere de l'altre. Però és que, a més, les perspectives de futur no són gens encoratjadores, perquè es calcula que l'any 2021 els ciberatacs seran encara més freqüents i cada 11 segons un negoci en patirà un. Són dades recollides en l'informe tecnològic La ciberseguretat a Catalunya, elaborat per la Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalu-nya, i publicat l'octubre passat.

Aquestes xifres ens situen davant un panorama de constant alerta i en què cal prendre mesures per combatre aquest augment dels ciberatacs. Es calcula que el 91% de les empreses espanyoles admet haver patit en algun moment un ciberatac només el darrer any. I què passa davant d'aquesta situació? Doncs abans que res, cal formació i personal especialitzat en ciberseguretat. El 33% de les organitzacions espanyoles consideren que un dels principals obstacles és la manca de personal especialitzat en la matèria, tot i que el 39 % assegura que ja té un programa de formació i de sensibilització de cara als treballadors.

Al darrere d'un atac i amagat en l'anomenat cibercrim, pot haver-hi estats i nacions, cibercriminals que busquen el frau i l'enriquiment il·lícit, ciberterroristes que poden actuar individualment o hacktivistes amb una causa política o ideològica al darrere. El principal motiu que hi ha en un ciberatac és el segrest de la nostra informació, en concret en el 41%. En segona posició se situaria una amenaça interna, el 27%, i en tercer lloc, una motivació política, el 26% . Són dades recollides en l'informe que analitza el panorama de la ciberseguretat a Catalunya. Altres motius que s'amaguen darrere d'un ciberatac són una competició (26%), la ciberguerra (24%), usuaris indignats (20%) i, finalment, alguna motivació desconeguda (11%).

En el cas de la indústria, en l'informe també s'analitza la importància de la ciberseguretat. Pel que fa a les empreses, es posa en relleu que un entorn cada vegada més connectat permet «generar noves empreses que desenvolupen tecnologies per a determinats tipus d'atacs, nous models de negoci basats en l'estudi de vulnerabilitats». Això dona peu a la transformació d'empreses, a la creació de nous llocs de treball i a oportunitats per a startups. En l'informe s'afirma també que la implantació de bones mesures de ciberseguretat per evitar precisament vulnerabilitats «pot suposar un estalvi de despeses per disminució del nombre d'hores aturades i reinicis de sistemes, reparació de dispositius, fuites de dades que poden exposar qüestions privades o sensibles i repercussions legals».

En el cas d'una empresa, cal tenir molt present que un atac important pot afectar de manera significativa la seva imatge i reputació davant del mercat. La imatge pot ser molt perjudicial. Igualment, la ciberseguretat pot contribuir al ple desenvolupament «d'altres tecnologies innovadores com la IoT, el vehicle connectat, la indústria 4.0, l'eHealth o l'e-commerce». Això sí, cal donar formació als treballadors per evitar els cada vegada més repetits atacs.