Que tota empresa serà un dia o altra atacada és una evidència. Per això a les pimes els cal «un pla», va apuntar Àlex Segura, responsable de l'àrea de seguretat a Control Group i moderador de la taula rodona, força tècnica, que va cloure la jornada d'ahir a l'Espai Plana de l'Om. Un pla, d'altra banda, que no pot ser idèntic a cada empresa, ja que totes tenen singularitats que la fan especialment vulnerable i que cal preservar per damunt de tot. «Que les inversions en ciberseguretat vagin primer allà on tenim més risc i som més sensibles», va apuntar. Però alhora, en les seves línies generals, el pla ha de ser de tots, perquè cal esdevenir «un rusc» global contra la ciberdelinqüència, va dir Segura.

Sergio Martínez, country manager de Sonicwall a la península, va concloure que la xarxa és avui una enorme autopista de dades mundials, en què el malware es reprodueix a molta velocitat. El 2019 van ser, en termes internacionals, 10.000 milions els atacs produïts. I per això cal estar molt alerta, i no totes les empreses fan correctament els deures, va apuntar Martínez, ja que «només el 5% de les empreses mira què hi ha dins el tràfic encriptat».

Álex Vazquez, especialista en ciberseguretat de Sonicwall Iberia, va explicar breument com s'adapten els fabricants de seguretat als canvis de la ciberdelinqüència i quina ha estat l'evolució de les capes de seguretat. I va concloure que dependre d'un únic servidor que ens garanteixi la seguretat «és un error». Carles Gil, country manager d'Attack Simulator a la Península, va donar detalls de serveis de formació alternatius als convencionals, que consisteixen en un entrenament interactiu al lloc de treball, «ideal per a pimes que ho tenen més difícil per fer formació presencial». «Els atacs», va apuntar Gil, s'aprofiten que tots som sensibles a les emocions, que són a la base de la nostra feblesa davant la ciberdelinqüència.

A la taula hi va prendre part també Bruno Pérez, que va alertar que mentre internet és gl0bal els sistemes judicials per fer front a les ciberamenaces «són locals, fet que genera la sensació d'indefensió» en les empreses i particulars víctimes d'atacs informàtics.

Tots van insistir en el ja dit a l'inici: cal molta prevenció. «Tenir el backup al núvol no és garantia de res; el que cal és un pla de contingència», va insistir Segura. I tenir, sobretot, una còpia en servidors amb «una bona capacitat de restauració», segons Gil. Tots els experts van alertar també sobre les assegurances: cal tenir-ne, però no hi ha estàndards i s'ha de llegir bé la lletra petita.