L'aplicació Mou-te, de cerca d'itineraris de mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, incorpora diverses millores i noves utilitats per donar un servei actualitzat als usuaris. Amb les noves millores, Mou-te incorpora capes amb la informació dels carrils bici, del transport interurbà i metropolità i, fins i tot, dels diversos aparcaments d'enllaç, incloent-hi les dades en temps real de l'ocupació. D'aquesta manera, els usuaris podran valorar aquestes opcions a l'hora de planificar el seu itinerari. L'aplicació també incorpora informació a temps real de pas de les línies de bus Exprés.cat. En les connexions a peu, preveu i proposa els recorreguts subterranis indicant les boques d'accés a les estacions.

A partir d'ara, els trajectes es podran seguir a través del geoposicionament facilitant, per exemple, saber quan s'entra a la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona. Així, si un trajecte travessa la ZBE Rondes de Barcelona, el Mou-te ho indica a través de la nova representació gràfica de la ZBE.

Totes aquestes actualitzacions se sumen a la millora de l'experiència d'usuari, amb un menú de cerca més àgil, un avenç en la gestió dels favorits i els punts d'interès o amb nous mapes interactius. També s'ha incorporat una nova bústia de contacte per fer arribar queixes, consultes o suggeriments.