Els usuaris de TikTok menors de 18 anys hauran d'afegir un codi a l'app després de superar els 60 minuts d'ús diari dins la xarxa social si la volen continuar fent servir. La plataforma ha anunciat noves funcionalitats enfocades al benestar dels adolescents i les famílies, entre les quals hi ha aquest sistema, que alertarà als menors d'edat que han superat l'hora d'ús diari, moment en el qual hauran d'introduir un número en l'aplicació per a continuar utilitzant-la.

Segons un informe de l'eina de control parental Qustodio, els usuaris amb edats compreses entre els 4 i 18 anys van dedicar 96 minuts diaris de mitjana a aquesta xarxa social el 2022.

Amb l'objectiu d'ajudar els més joves a gestionar el seu temps dins la plataforma, TikTok implementarà un sistema de notificació que s'activarà un cop s'hagi assolit l'hora d'ús del servei. D'aquesta manera, passats els 60 minuts de pantalla activa, la xarxa social obligarà els usuaris a introduir un codi determinat per continuar la seva activitat a l'aplicació. En conseqüència, els joves es veuran amb la necessitat de prendre una decisió activa per prolongar el seu temps.

Més característiques

D'altra banda, la companyia ha comentat que segueix innovant en la forma d'oferir control a les famílies i ha anunciat la integració de tres noves característiques a l'eina Sincronització Familiar.

Una d'elles és la dels límits diaris de temps de pantalla personalitzats, que permetrà als tutors utilitzar la funcionalitat de Sincronització Familiar per personalitzar el límit diari de temps davant la pantalla dels adolescents.

També s'ha incorporat un panel de temps de pantalla a aquesta funcionalitat, que proporciona resums del temps dins de l'app.

D'altra banda, la plataforma està implementant una nova configuració que permet als pares establir un horari concret per silenciar les notificacions dels seus fills menors d'edat.