La Clínica Universitària de Manresa acull un Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic que té com a finalitat millorar els processos d'aprenentatge de professionals de l'àmbit de la salut a partir de la simulació clínica i, per tant, sense cap risc per al pacient. El nou espai és el primer de l'Estat vinculat i ubicat en na universitat i està dedicat tant a la docència com a estades d'empreses sanitàries que vulguin experimentar noves pràctiques. Actualment a Europa hi ha 170 centres d'aquest tipus, i el de Manresa pretén ser un referent i un complement per a la futura facultat de medicina. La universitat ha destinat 275.000 euros a la creació de la clínica i el centre de simulació.

El nou edifici de La Clínica Universitària de Manresa (CU+) es va inaugurar l'any 2013 com un espai de simulació amb alta tecnologia. Ara s'hi vol donar un nou impuls convertint l'equipament en un centre internacional per fomentar noves pràctiques clíniques innovadores. S'hi farà docència i formació contínua, i també estarà a disposició de personal i empreses de l'àmbit sanitari perquè hi facin pràctiques en un entorn lliure de risc.

Es tracta del primer centre d'aquestes característiques ubicat i vinculat a una universitat i aquest fet, segons el director de la FUB, Valentí Martínez, és el que el fa únic a tot l'Estat. Martínez també ha destacat la tecnologia d'última generació que incorpora el centre.

El Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) disposa d'unes instal·lacions capdavanteres al conjunt de l'Estat, amb equips de tecnologia puntera i un entorn clínic real que permeten recrear escenaris complexos per millorar la capacitat de resposta dels professionals davant de situacions d'emergència o imprevistos. Les respostes dels professionals davant d'una situació es poden enregistrar per a la seva anàlisi i avaluació posterior.

Dels 3.500 metres quadrats de la Clínica Universitària de Manresa, 1.000 estan dedicats a la simulació clínica. S'hi compta amb un bloc quirúrgic, un box de reanimació i d'UCI, habitacions hospitalàries, sales de consultes externes i aules de formació, entre d'altres espais. Tots estan dotats d'equips audiovisuals d'enregistrament que permeten gravar les activitats de simulació per fer-ne una revisió crítica.

De moment, el CISARC ja treballa amb un projecte sanitari vinculat al camp de l'anestèsia i ha acordat amb una empresa del sector el pas dels seus treballadors pel centre de simulació per tal de millorar-ne la pràctica.

La simulació com a metodologia d'aprenentatge

Segons un estudi al qual s'ha fet referència durant la presentació del centre de simulació, entre el 7-10% dels pacients ingressats en un hospital pateixen un esdeveniment advers derivat de l'atenció sanitària. En més del 40% dels casos, l'adversitat es podria haver evitat. Així, la simulació es veu com una oportunitat per treballar la pràctica en un entorn sense risc que, d'altra banda, també permet avaluar la tasca realitzada. El nou equipament se centra en tres línies de treball. D'una banda, el desenvolupament d'equips d'alt rendiment clínic, la innovació clínica i el suport a la recerca.

La creació del CISARC es va aprovar el passat 23 de gener, en la darrera reunió de la Comissió Permanent del Consell General Federatiu de la UVicc-UCC. Actualment existeixen més de 500 centres de simulació clínica al món, dels quals 170 estan situats a Europa i habitualment tenen relació amb universitats, centres hospitalaris o patronals sanitàries de prestigi internacional. El que acollirà la Fundació Universitària del Bages, com a campus Manresa de la UVic-UCC, té intenció de convertir-se en centre de referència a Catalunya en aquest àmbit.

Futura facultat de medicina

El CISARC neix també amb la idea de convertir-se en un complement del que ha de ser la futura facultat de medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). El seu rector, Josep Montañà, ha explicat que la creació de la facultat segueix el seu procés de dinàmica burocràtica habitual i s'ha mostrat convençut que acabarà sent una realitat.